Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Personenschade en het verzekeringsrecht: tips & tricks

Het aansprakelijkheidsrecht kan in de praktijk niet goed zonder het verzekeringsrecht, en vice versa. In de praktijk valt echter waar te nemen dat sommige verzekeringsrechtelijke aspecten
nog wel eens wat uit het oog worden verloren. In deze bijdrage worden een paar op het verzekeringsrecht georiënteerde ‘tips & tricks’ aandragen die van belang kunnen zijn bij de verkrijging van schadevergoeding in personenschadegevallen.

Download Print

16 juli 2020