Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Actualiteiten

Aansprakelijkheid

HR 29 mei 2020 ECLI:NL:HR:2020:984

Schuldeiser spreekt contractuele wederpartij, een vennootschap, alsmede haar bestuurders aan tot terugbetaling van bij wijze van voorschot betaalde licentievergoedingen. In de overeenkomst is bepaald dat wanneer partijen er niet in slagen vóór een bepaalde datum een licentieovereenkomst te sluiten, de

Schadevergoeding

HR 17 april 2020 ELI:NL:HR:2020:739

Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsongeval uitzendkracht bij inlener. Uitzendkracht loopt letsel op en raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt. Inlener is werkgeversaansprakelijk. Het uitzendbureau is eigenrisicodrager voor de Ziektewet (art. 63a ZW) en keert (in plaats van het UWV) ziektewetuitkeringen uit aan

Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder

+31 (0) 10 44 44 369 knijp@stadermannluiten.nl