Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Wij treden op voor verzekeraars, hun verzekerden en andere professionele partijen, zowel in discussies over aansprakelijkheid als over dekking. Wij procederen als het moet, maar voorkomen een procedure als dat kan. Wij procederen niet alleen bij de civiele rechter, maar ook bij alternatieve instanties (zoals het Kifid, arbitragecommissies, tuchtcolleges et cetera).

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht omvat vele facetten. Te denken valt daarbij aan letselschade, beroepsaansprakelijkheid,  bestuurdersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, tuchtrecht en polisdisputen. Op al deze gebieden hebben wij veel ervaring.

Onze werkzaamheden bestaan uit adviseren, het opstellen van algemene voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden, onderhandelen en (waar nodig) procederen. Procederen doen wij bij de overheidsrechter, maar ook in arbitrages en voor tuchtcolleges.

Wetenschappelijk Bureau

Het Wetenschappelijk Bureau houdt de relevante ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur bij en zorgt dat het know-how-systeem op kantoor up to date is en blijft. Bovendien biedt het Wetenschappelijk Bureau in complexe zaken extra ondersteuning aan de behandelend advocaat. Daarbij valt te denken aan het doen van literatuur- en jurisprudentie-onderzoek of het opstellen van adviezen over complexe juridische aangelegenheden.

Opleidingsinstituut

Stadermann Luiten heeft een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend opleidingsinstituut. Daarmee houden wij onze kennis op peil.

Lezingen en cursussen

Onze advocaten verzorgen veelvuldig cursussen en lezingen voor relaties, partijen actief in de verzekeringsbranche en studenten over de actuele onderwerpen op ons vakgebied. Dit doen we zowel op kantoor als op locatie.

Lezingen en cursussen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor lezingen en/of cursussen? Neem dan contact op met Peter Knijp.