Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Met onze kennis van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en onze ruime ervaring op het gebied van het procesrecht zijn wij in staat om efficiënt te adviseren en indien nodig te procederen.

Kennis & cursus

Onze advocaten houden hun kennis voortdurend op peil. Zij worden hierin ondersteund door ons wetenschappelijk bureau. Wij delen onze kennis ook graag. Ons kantoor staat geregistreerd als door de Orde van Advocaten erkend opleidingsinstituut. Wij verzorgen lezingen voor onze cliënten en werken nauw samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder andere door het organiseren van masterclasses.

Actualiteiten

De laatste ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Aansprakelijkheid

HR 29 mei 2020 ECLI:NL:HR:2020:984

Schuldeiser spreekt contractuele wederpartij, een vennootschap, alsmede haar bestuurders aan tot terugbetaling van bij wijze van voorschot betaalde licentievergoedingen. In de overeenkomst is bepaald dat wanneer partijen er niet in slagen vóór een bepaalde datum een licentieovereenkomst te sluiten, de

Schadevergoeding

HR 17 april 2020 ELI:NL:HR:2020:739

Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsongeval uitzendkracht bij inlener. Uitzendkracht loopt letsel op en raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt. Inlener is werkgeversaansprakelijk. Het uitzendbureau is eigenrisicodrager voor de Ziektewet (art. 63a ZW) en keert (in plaats van het UWV) ziektewetuitkeringen uit aan

Geïnteresseerd in één van onze thema's in de kennisbank?

Aansprakelijkheid

Voor aansprakelijkheid moet een grondslag zijn. Die grondslag kan voortvloeien uit de wet (bijv. onrechtmatige daad) of een overeenkomst (bijv. wanprestatie).

Verzekering

De verzekering is een bijzondere overeenkomst die in titel 7.17 BW is geregeld. Deze overeenkomst wordt verder ingevuld door de polisvoorwaarden.

Diversen

Diverse onderwerpen die in het verlengde liggen van het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht.