With our knowledge of liability and insurance law and our vast experience in the field of procedural law, we are the place to come for competent advice and, if necessary, litigation.

Knowledge & continuing education

Our lawyers work continuously to ensure their knowledge is up to date. Our own Academic Bureau provides them with the necessary support. We also like to share our knowledge. Our office is registered as a recognised centre of learning with the Netherlands Bar (Nederlandse Orde van Advocaten; NOvA). We also organise lectures for our clients and work closely in various ways with the Erasmus University Rotterdam, including organising masterclasses.

Current developments

The latest developments in the fields of liability and insurance law.

Diversen

HR 19 juni 2020 ECLI:NL:HR:2020:1088

De Hoge Raad heeft beslist of de wijze waarop deurwaarders sinds de uitbraak van het COVID-19-virus dagvaardingen en andere exploten betekenen (ook wel ‘corona-betekening’ genoemd) rechtsgeldig is. Voor de betekening van exploten geldt volgens de wet als hoofdregel dat het

Aansprakelijkheid

HR 19 juni 2020 ECLI:NL:HR:2020:1090

In deze prejudiciële procedure beantwoordt de Hoge Raad vragen over de aansprakelijkheid van een ziekenhuis voor de schade als gevolg van het inbrengen van een gebrekkig PIP-implantaat. Het PIP-implantaat werd in 2000 wereldwijd veelvuldig in ziekenhuizen toegepast. Als gevolg van

Are you interested in any of the themes in our Knowledge Database?

Aansprakelijkheid

Voor aansprakelijkheid moet een grondslag zijn. Die grondslag kan voortvloeien uit de wet (bijv. onrechtmatige daad) of een overeenkomst (bijv. wanprestatie).

Verzekering

De verzekering is een bijzondere overeenkomst die in titel 7.17 BW is geregeld. Deze overeenkomst wordt verder ingevuld door de polisvoorwaarden.

Diversen

Diverse onderwerpen die in het verlengde liggen van het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht.