With our knowledge of liability and insurance law and our vast experience in the field of procedural law, we are the place to come for competent advice and, if necessary, litigation.

Knowledge & continuing education

Our lawyers work continuously to ensure their knowledge is up to date. Our own Academic Bureau provides them with the necessary support. We also like to share our knowledge. Our office is registered as a recognised centre of learning with the Netherlands Bar (Nederlandse Orde van Advocaten; NOvA). We also organise lectures for our clients and work closely in various ways with the Erasmus University Rotterdam, including organising masterclasses.

Current developments

The latest developments in the fields of liability and insurance law.

Aansprakelijkheid

HR 29 mei 2020 ECLI:NL:HR:2020:984

Schuldeiser spreekt contractuele wederpartij, een vennootschap, alsmede haar bestuurders aan tot terugbetaling van bij wijze van voorschot betaalde licentievergoedingen. In de overeenkomst is bepaald dat wanneer partijen er niet in slagen vóór een bepaalde datum een licentieovereenkomst te sluiten, de

Schadevergoeding

HR 17 april 2020 ELI:NL:HR:2020:739

Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsongeval uitzendkracht bij inlener. Uitzendkracht loopt letsel op en raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt. Inlener is werkgeversaansprakelijk. Het uitzendbureau is eigenrisicodrager voor de Ziektewet (art. 63a ZW) en keert (in plaats van het UWV) ziektewetuitkeringen uit aan

Diversen

HR 3 april 2020 ECLI:NL:HR:2020:587

Een partij wijzigt gedurende de procedure haar hoedanigheid. In eerste instantie vordert de Stichting een verklaring voor recht alsmede schadevergoeding als vertegenwoordiger van een groot aantal personen, zonder dat deze personen zelf partij zijn in deze procedure. Later wijzigt de

Are you interested in any of the themes in our Knowledge Database?

Aansprakelijkheid

Voor aansprakelijkheid moet een grondslag zijn. Die grondslag kan voortvloeien uit de wet (bijv. onrechtmatige daad) of een overeenkomst (bijv. wanprestatie).

Verzekering

De verzekering is een bijzondere overeenkomst die in titel 7.17 BW is geregeld. Deze overeenkomst wordt verder ingevuld door de polisvoorwaarden.

Diversen

Diverse onderwerpen die in het verlengde liggen van het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht.