Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

HR 17 april 2020 ELI:NL:HR:2020:739

Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsongeval uitzendkracht bij inlener. Uitzendkracht loopt letsel op en raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt. Inlener is werkgeversaansprakelijk. Het uitzendbureau is eigenrisicodrager voor de Ziektewet (art. 63a ZW) en keert (in plaats van het UWV) ziektewetuitkeringen uit aan de uitzendkracht. Uitzendbureau wenst voor de uitkeringen regres te nemen op de inlener. A-G: een inlener kan zich tegen een uitzendbureau dat eigenrisicodrager is voor de Ziektewet(uitkeringen), net als tegen het UWV, beroepen op de verhaalsbescherming van art. 52b ZW. Regres is alleen mogelijk als de arbeidsongeschiktheid is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de inlener.

Print

17 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:739