Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

HR 17 april 2020 ECLI:NL:HR:2020:717

Voor een geslaagd beroep op bedrog of dwaling is niet beslissend of onjuiste mededelingen en/of verzwegen feiten de kern van de overeenkomst betreffen. Beslissend is of de onjuiste voorstelling van zaken ertoe heeft geleid dat de partij die zich daar op beroept, een overeenkomst is aangegaan die zij bij een juiste voorstelling van zaken niet, of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. Dit betekent dat ook onjuiste mededelingen of verzwegen feiten die niet de kern van de overeenkomst betreffen ertoe kunnen hebben geleid dat een partij de overeenkomst is aangegaan. De invloed van de onjuiste voorstelling van zaken is voldoende voor het beroep op bedrog of dwaling.

Print

17 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:717