Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Verzoek tot verwijdering strafrechtelijke persoonsgegevens van Google

[Wbp art. 16, 22, 36; Richtlijn 95/46/EG]
Een professionele verhuurder is in het verleden strafrechtelijk veroordeeld. Op de grondslag van art. 16 Wet bescherming persoonsgegevens (onrechtmatige gegevensverwerking) verzoekt hij in deze zaak om Google verschillende weblinks te laten verwijderen uit de zoekresultaten die verschijnen indien op zijn volledige naam wordt gegoogeld.

Download Print

3 mei 2019