Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

HR 6 maart 2020 ECLI:NL:HR:2020:383

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van een advocaat. In cassatie is alleen nog aan de orde de door het Hof afgegeven verklaring voor recht dat de verzekeraar onrechtmatig heeft gehandeld. De Hoge Raad doet de zaak af op art. 81 RO, maar A-G Hartlief gaat in zijn conclusie onder andere in op het beroep van de verzekeraar op een van het verschoningsrecht van haar advocaat afgeleid verschoningsrecht (art. 165 lid 2 Rv en art. 843a lid 3 Rv). Dit ter onderbouwing van de weigering van de verzekeraar om bepaalde documenten te verstrekken aan een in de rechten van haar verzekerde getreden partij. Er bestaat aldus A-G Hartlief geen wettelijke grondslag voor de stelling dat iedereen bij wie zich gegevens bevinden die mogelijk onder het verschoningsrecht van een ander vallen zich op een daarvan afgeleid verschoningsrecht kan beroepen. Ook is relevant met welk doel de gegevens zijn verstrekt. Als dat is met het doel om de gegevens te delen kan überhaupt geen geslaagd beroep gedaan worden op een verschoningsrecht.

Print

6 maart 2020

ECLI:NL:HR:2020:383