Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

HR 19 juni 2020 ECLI:NL:HR:2020:1082

De benadeelde stelt het ziekenhuis aansprakelijk voor complicaties die het gevolg zijn van het gebruik van een zogeheten ‘Miragelplombe’ bij een oogoperatie. Ten tijde van deze operatie gold deze Miragelplombe als ‘state of the art’, maar nadien is gebleken dat deze zaak niet geschikt was voor de wijze waarop deze ten tijde van de behandeling werd gebruikt. Het hof had geoordeeld dat het gebruik van een dergelijke zaak een tekortkoming van het aangesproken ziekenhuis opleverde bij de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De Hoge Raad oordeelt daarentegen dat indien bij een geneeskundige behandeling een zaak in het lichaam van het patiënt wordt aangebracht die ten tijde van de behandeling ‘state of the art’ was, het enkele feit dat op grond van naderhand opgekomen medische inzichten de zaak naar haar aard niet langer geschikt wordt bevonden voor de desbetreffende behandeling, niet meebrengt dat het gebruik van die zaak als een tekortkoming door het ziekenhuis (ex art. 6:74 BW) moet worden aangemerkt. Aan toepassing van art. 6:77 BW wordt in dat geval dus niet toegekomen.

Print

19 juni 2020

ECLI:NL:HR:2020:1082