Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Hof Den Bosch 14 juli 2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:2170

In 2007 heeft een echtpaar een advocaat ingeschakeld die één briefje heeft verstuurd en twee besprekingen heeft gevoerd. Daarna is het stil gebleven en heeft het echtpaar een nieuwe advocaat ingeschakeld die in 2011 tot de ontdekking is gekomen dat de vordering is verjaard. Volgens de Rechtbank heeft de eerste advocaat een beroepsfout gemaakt door geen actie meer te ondernemen (geen vordering in te stellen of te stuiten) en zijn cliënt daarvan niet op de hoogte te stellen. Het beroep op schending van de klachtplicht is door de Rechtbank verworpen, omdat (meteen) is geklaagd toen de tweede advocaat de tekortkoming ontdekte. Het Hof Den Bosch hanteert een ander moment van ontdekking van de beroepsfout. Volgens het Hof had het echtpaar al veel eerder dan 2011 gerede twijfel moet hebben gehad over het werk van de advocaat en had zij onderzoek moeten doen, zodat tijdig kon worden geklaagd. Door niet tijdig te klagen is de advocaat bovendien in zijn belangen geschaad, omdat hem de kans ontnomen is om de verjaring van de vorderingen te stuiten.

Print

14 juli 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:2170