Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Hof Amsterdam 30 juni 2020 ECLI:NL:GHAMS:2020:1844

Een werknemer is op het terrein van de inlener een ongeval overkomen. Zowel de werkgever als de inlener zijn voor de schade van de werknemer aansprakelijk gesteld. De werknemer en de werkgever zijn een uitkering ineens overeengekomen, waarna een vaststellingsovereenkomst is gesloten. In die vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de verzekeraar handelt namens haarzelf en de verzekerde werkgever. Vervolgens heeft de verzekeraar van de werkgever zich tot de verzekeraar van de inlener gewend en zijn zij overeengekomen beide 50% te dragen. Op enig moment wendt de werknemer zich tot de inlener die zich op het standpunt stelt dat de schade al definitief is geregeld door voornoemde vaststellingsovereenkomst. Als de klachten vervolgens verergeren wendt de werknemer zich tot zowel de werkgever als de inlener met het verzoek het dossier te herzien. Daarbij stelt de werknemer zich op het standpunt dat hij alleen een vaststellingsovereenkomst met de werkgever heeft gesloten en de inlener daaraan geen rechten kan ontlenen. Het Hof Amsterdam heeft de verzekeraar van de werkgever bestempeld als regelend verzekeraar. Een regelend verzekeraar neemt de volledige schaderegeling op zich en stelt de benadeelde schadeloos, waarna hij regres kan nemen op de overige betrokken verzekeraars in het kader van hun onderlinge bijdrageplicht. Dit is een praktische, efficiënte en overzichtelijke schadeafwikkeling waarbij alle partijen zich binden aan de hoogte van de schadevergoeding zoals door benadeelde met de regelend verzekeraar wordt overeengekomen. Betaling door de regelend verzekeraar bevrijdt de andere hoofdelijke schuldenaren jegens benadeelde. De kwalificatie van regelend verzekeraar wordt ook gehanteerd buiten de Bedrijfsregeling schuldloze derde. Bovendien heeft de letselschadeadvocaat van de werknemer de betrokken verzekeraar zelf ook zo genoemd, reden waarom ervan wordt uitgegaan dat de advocaat van de werknemer er ook van uit ging dat de volledige schade (voor alle betrokken partijen) werd afgewikkeld. Instemming van de benadeelde met een schaderegeling door een regelend verzekeraar brengt mee dat ook akkoord wordt gegaan met de volledige schadeafwikkeling voor wat betreft de andere betrokken partij (de inlener) en diens verzekeraar.

Print

30 juni 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1844