Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Dekkingssystematiek; de primaire dekkingsomschrijving nader gedefinieerd

Sinds het Valschermzweeftoestel-arrest is het begrip ‘primaire dekkingsomschrijving’ niet meer weg verzekeringsrecht. In de literatuur wordt dat begrip doorgaans gedefinieerd als het geheel van de positieve omschrijving van de gedekte gevaren en de uitsluitingen. Is die definitie wel juist? Derk Pronk beantwoordt die vraag in deze bijdrage naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 9 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1055) ontkennend.

Download Print

31 december 2017