Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

De motorrijtuigenuitsluiting in de AVB: handvatten voor de praktijk

De motorrijtuigenuitsluiting is één van de meest voorkomende uitsluitingen in de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De uitsluiting blijkt in praktijk aanleiding te vormen voor geschillen tussen AVB-verzekeraars enerzijds en WA- en WLM-verzekeraars anderzijds. Met het oog hierop presenteren wij in dit artikel een analyse van zowel de civielrechtelijke uitspraken als de uitspraken van de Geschillencommissie Samenloop over deze thematiek. Aan het einde van het artikel staat een stroomschema waarmee wij hopen praktische handvatten te bieden voor de toepassing van de motorrijtuigenuitsluiting in een concreet geval.

Download Print

20 februari 2020