De buitengerechtelijke kosten van de verzekeraar: de keerzijde van de medaille?

Deze bijdrage gaat over de kosten – en ook de buitengerechtelijke kosten – die een verzekeraar maakt en de vraag of en wanneer deze van een wederpartij – een slachtoffer – gevorderd kunnen worden. Grondslagen voor betaling van een schadevergoeding van een slachtoffer aan een verzekeraar zouden kunnen zijn: onrechtmatige daad, oplichting (art. 326 lid 1 Sr) en schending van de waarheidsplicht (art. 21 Rv). Het Engelse recht biedt de verzekeraar die wordt geconfronteerd met een onterechte of overdreven vordering meer handvatten dan het Nederlandse recht.

Download Print

31 december 2016